فیلر OK TIGROD 12.60 ایساب

فیلر OK TIGROD 12.60 ایساب

[caption id="attachment_1739" align="aligncenter" width="300"] فیلر ایساب[/caption]OK Tigrod 12.60 نوار جامد آلیاژی W2Si / ER70S-3 با روکش مس با روکش مس برای GTAW فولادهای غیر آلیاژی است ، همانطور که در ساخت و سازهای عمومی ، ساخت مخازن تحت فشار و کشتی سازی استفاده می شود.Ar (I1) EN ...